بایگانی

نوشته‌های ماه شهریور ۱۳۹۳

خبرها, رویدادها, مطلب‌های مهم »

[۳۰ شهریور ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه ]
شب مهر و دوستی

شب مهر و دوستی
Kulturabend der Freundschaft
das Persische Winterfest
Vinothek, 1010 Wien, Augustinerstr. 1, 13. Dez 2014, 18.30h – 24.00h

خبرها, مطلب‌های مهم »

[۳۰ شهریور ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه ]
روزهای نشست همگانی پاییز ۲۰۱۴

اعضای گرامی کانون مهندسان ایرانی در اتریش
با سلام، روزهای نشست همگانی کانون را، در ماه‌های: (اکتبر و نوامبر ۲۰۱۴) به شرح زیر به آگاهی‌تان می‌رسانیم و به دیدارتان در این …

خبرها, مطلب‌های مهم »

[۸ شهریور ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه ]
نخستین نشست همگانی کانون پس از تعطیلات تابستانی ۲۰۱۴

دوستان ارجمند، اعضای کانون مهندسان ایرانی در اتریش
با سلام، روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر ساعت ۱۹ تا ۲۱
نخستین نشست همگانی کانون پس از تعطیلات تابستانی را به آگاهیتان میرسانیم.
در این …