بایگانی

نوشته‌های ماه آبان ۱۳۹۳

خبرها, رویدادها, مطلب‌های مهم »

[۳۰ آبان ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه ]
گزارش سمینار علمی و میزگرد استادان

سمینار علمی و میزگرد استادان خانم دکتر ژاله گوهری، آقای پروفسور دکتر سیروس میرزایی، دکتر مهندس بهروز بیات و آقای دکتر مهندس احمد قدس در روز آدینه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۴ در …