بایگانی

نوشته‌های ماه تیر ۱۳۹۰

خبرها, مطلب ویژه »

[۷ تیر ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه ]
سومین جلسۀ عمومی کانون در سال ۱۳۹۰

سومین جلسۀ عمومی کانون در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) در روز چهارشنبه ۵ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۳ مهر ۱۳۹۰) از ساعت شش و نیم بعدازظهر در محل همیشگی تشکیلات جلسات کانون در …