بایگانی

نوشته‌های ماه مهر ۱۳۸۴

خبرها »

[۹ مهر ۱۳۸۴ | بدون دیدگاه ]

اینترنت به عنوان یک محمل اطلاعاتی عظیم، منابع اطلاعاتی را در مقیاسی وسیع در دسترس مخاطبان بالقوه قرار داده است. هرچند بیش‌تر اطلاعات موجود بر روی اینترنت به زبان انگلیسی …

خبرها »

[۹ مهر ۱۳۸۴ | بدون دیدگاه ]

به نقل از خبرگزاری «میراث فرهنگی»
http://www.chn.ir/news/?section=1&id=11457
بنا بر این گزارش، این انجمن که از تشکل‏هاى فعال ایرانیان ‏مهاجر تشکیل شده، با هدف پشتیبانى آموزشى و تجارى نسل جوان مهاجرین‏ ایرانى و …

خبرها »

[۹ مهر ۱۳۸۴ | بدون دیدگاه ]

اگر پیش بینی های وضعیت هوا در صد سال پیش، بیشتر جنبه ی «پیشگویی» و طالع بینی داشتند تا جنبه ی علمی، امروزه می توان تغییر و تحولات جوی را …

توان, خبرها »

[۹ مهر ۱۳۸۴ | بدون دیدگاه ]

توان، شماره پاییز  ۱۳۸۴  منتشر شد.