بایگانی

نوشته‌های ماه اسفند ۱۳۸۴

خبرها »

[۱۰ اسفند ۱۳۸۴ | بدون دیدگاه ]

اسفند ۱۳۸۴
دولت ایران اعلام کرده است از ابتدای سال ۱۳۸۵، تغییر فصلی ساعت رسمی در این کشور  دیگر اجرا نخواهد شد.
از سال ۱۳۷۰ خورشیدی (۱۹۹۱ میلادی)،  بنا …