بایگانی

نوشته‌های ماه شهریور ۱۳۸۷

رویدادها »

[۱۱ شهریور ۱۳۸۷ | بدون دیدگاه ]

کانون مهندسین ایرانی مقیم اتریش برگزار می کند:
“جشن تابستانی سال ٢۰۰۸”
همزمان با جشن‌های باستانی مهرگان
کانون مهندسین ایرانی مقیم اتریش به مانند هر سال برگزار کننده محفلی کوچک، اما گرم و …