بایگانی

نوشته‌های ماه فروردین ۱۳۸۷

رویدادها »

[۱۳ فروردین ۱۳۸۷ | بدون دیدگاه ]

سمینار علمی
نگاهی به پایش کارکنان، بیماران، مردم و محیط زیست در برابر پرتوها در جهان (از طبیعت تا کاربرد پرتوها)
زمان: جمعه  ۰۹٫۰۵٫۲۰۰۸ – راس ساعت ۱۸:۰۰
مکان: (TU-Wien, Getreidemarkt 9, 1060 …