بایگانی

نوشته‌های ماه اردیبهشت ۱۳۸۷

اخبار داخلی »

[۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ | بدون دیدگاه ]

مجمع عمومی سالیانه کانون در تاریخ ۷ مه ۲۰۰۸ در محل همیشگی کانون برگزار شد.
برای کسب اطلاعات ببشتر در مورد نتیجه انتخابات امسال به بخش داخلی سایت که …