بایگانی

نوشته‌های ماه خرداد ۱۳۹۱

خبرها, مطلب ویژه »

[۲۱ خرداد ۱۳۹۱ | بدون دیدگاه ]
دومین جلسه‌ عمومی کانون در سال ۱۳۹۱

دومین جلسۀ عمومی کانون در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) در روز چهارشنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ (۳۱ خرداد ۱۳۹۱) از ساعت شش و نیم بعدازظهر در محل همیشگی تشکیلات جلسات کانون در …