بایگانی

نوشته‌های ماه دی ۱۳۹۳

خبرها, رویدادها, مطلب‌های مهم, گزارش‌ها »

[۴ دی ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه ]
گزارش برگزاری شب مهر و دوستی

هیئت مدیرۀ کانون مهندسان ایرانی در اتریش، در ۱۳ ماه دسامبر ۲۰۱۴، که در اروپا نیز ماه جشن و شادمانی است، شبی را در یکی از معروفترین مکان‌های شهر وین، …