برگه

جلسه‌های عمومی

اعضای گرامی کانون مهندسان ایرانی در اتریش

با سلام، روزهای نشست همگانی کانون را، در سال ۲۰۲۱، به شرح زیر به آگاهی‌تان می‌رسانیم و به دیدارتان در این نشست‌ها امید می‌بندیم.


مکان: مکان همیشگی برگزاری نشست‌های کانون در دانشکده شیمی

نشانی محل تشکیل جلسه‌ها:

Technische Universität Wien, 1060 Wien, Getreidemarkt 9/164
Winkelbau (Bauteil BB), 1. Stock, letztes Zimmer rechts

نقشه: