بایگانی

نوشته‌های ماه تیر ۱۳۸۴

خبرها »

[۱۰ تیر ۱۳۸۴ | بدون دیدگاه ]

گشایش فصل جدیدی در حمل و نقل شهری در ایران یا عاقبتی مشابه تراموا در تهران صد سال پیش؟
به نقل از خبرگزاری میراث فرهنگی – ۰۲ مرداد ۱۳۸۴ …

خبرها »

[۱۰ تیر ۱۳۸۴ | بدون دیدگاه ]

رادیوی ملی اتریش  در روز ۲۱ جولای ۲۰۰۵ گزارشی درباره پارسیان هند – اقلیتی  که چندین قرن است در صلح و صفا با هندیان به سر می برد …

خبرها, رویدادها »

[۸ تیر ۱۳۸۴ | بدون دیدگاه ]

در روز چهارشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵ یک همایش علمی با موضوع:
ارتباط تنگاتنگ با مشتری از طریق مرغوبیت ومطلوبیت
مرغوبیت ومطلوبیت از طریق ارتباط تنگاتنگ با مشتری
یک رویکرد داده پردازانه

Kundenbeziehung durch Qualität
Qualität …