بایگانی

نوشته‌های ماه فروردین ۱۳۹۳

خبرها, رویدادها, مطلب ویژه »

[۲۳ فروردین ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه ]
سخنرانی: سخن حافظ شوریده دل از باد صباست

سخنرانی‌های علمی و فرهنگی در سال ۲۰۱۴
به آگاهی شیفتگان شعر و ادب فارسی می‌رسانیم.
سخن حافظ شوریده دل از باد صباست

زمان: ۲۵ آپریل ۲۰۱۴
ساعت آغاز برنامه: ۱۹
سخنران: جواد پارسای
برای …

خبرها, مطلب‌های مهم, گزارش‌ها »

[۱۲ فروردین ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه ]
گزارش مجمع عمومی سالیانه کانون در سال ۲۰۱۴

روز چهارشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
این مجمع عمومی با کمی بیش از یکماه دیرکرد برگزار شد. مجمع عمومی در ساعت ۱۸:۳۰ از روی دستور کار تدوین شده، کار خود …

خبرها, مطلب ویژه »

[۹ فروردین ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه ]
همراه شو به سوی بهاران

جواد پارسای

همراه شو به سوی بهاران دل‌انگیز و گل فشان
همراه من بیا، تا رنگ و نشان خنده بدوزیم برزمین
زیباست رکس و ناز سرانگشت‌های تو
بر تارهای ساز
با زخمه غزل
همراه شو برای …