بایگانی

نوشته‌های ماه اسفند ۱۳۸۳

خبرها »

[۱۱ اسفند ۱۳۸۳ | بدون دیدگاه ]

این مطلب چکیده ی گزارشی است از رادیو فردا که توسط خانم فاطمه امان در روزاول فروردین ۱۳۸۴ تهیه و پخش شده است.
سال ۱۳۸۳ خورشیدی سال پرفعالیتی برای دانشمندان ایرانی …