بایگانی

نوشته‌های ماه اردیبهشت ۱۳۹۰

خبرها, مطلب ویژه »

[۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ | بدون دیدگاه ]
دومین جلسۀ عمومی کانون در سال ۱۳۹۰

دومین جلسۀ عمومی کانون در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) در روز چهارشنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱ (۲۵ خرداد ۱۳۹۰) از ساعت شش و نیم بعدازظهر در محل همیشگی تشکیلات جلسات کانون در …