بایگانی

نوشته‌های ماه اردیبهشت ۱۳۸۸

اخبار داخلی »

[۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ | بدون دیدگاه ]

جلسه‌ی مجمع عمومی کانون در سال ۲۰۰۹ در روز پنج‌شنبه ۲۸ می رأس ساعت ۱۸:۳۰ در محل همیشگی کانون در دانشگاه تکنیک وین برگزار گردید.