بایگانی

نوشته‌های ماه اردیبهشت ۱۳۹۴

اخبار داخلی, خبرها, مطلب ویژه, گزارش‌ها »

[۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه ]
گزارش مجمع عمومی سالیانه کانون در سال ۲۰۱۵

گزارش مجمع عمومی کانون مهندسان ایرانی در اتریش
برگزاری در روز چهارشنبه ۲۲/آپریل سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴ خورشیدی)  اغاز: ساعت ۱۸٫۳۰
دلیل برگزاری مجمع عمومی با دیرکرد چندماهه این بود که هزینه‌های برگزاری …