بایگانی

نوشته‌های ماه فروردین ۱۳۹۱

خبرها, مطلب ویژه »

[۱۲ فروردین ۱۳۹۱ | بدون دیدگاه ]
نخستین جلسه‌ عمومی کانون در سال ۱۳۹۱

نخستین جلسۀ عمومی کانون در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) در روز چهارشنبه ۱۱ آوریل ۲۰۱۲ (۲۳ فروردین ۱۳۹۱) از ساعت شش و نیم بعدازظهر در محل همیشگی تشکیلات جلسات کانون در …