بایگانی

نوشته‌های ماه بهمن ۱۳۸۵

خبرها »

[۱۲ بهمن ۱۳۸۵ | بدون دیدگاه ]

خبرگزاری ایرنا به نقل از مرتضی پرهیزگار، رییس سازمان همیاری و اشتغال دانش آموختگان در ایران، گفته است که هم اکنون حدود ۴۰۰ هزار فارغ التحصیل جویای کار …