بایگانی

نوشته‌های ماه آذر ۱۳۹۳

خبرها, مطلب‌های مهم »

[۲۹ آذر ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه ]
روزهای نشست همگانی زمستان ۲۰۱۵

اعضای گرامی کانون مهندسان ایرانی در اتریش
با سلام، روزهای نشست همگانی کانون را، در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۱۵، به شرح زیر به آگاهی‌تان می‌رسانیم و به دیدارتان در این …