خانه » خبرها، مطلب‌های مهم

روزهای نشست همگانی زمستان ۲۰۱۵

۲۹ آذر ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

اعضای گرامی کانون مهندسان ایرانی در اتریش

با سلام، روزهای نشست همگانی کانون را، در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۱۵، به شرح زیر به آگاهی‌تان می‌رسانیم و به دیدارتان در این نشست‌ها امید می‌بندیم. روزهای:

۱) چهارشنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۵ ساعت ۱۹ – ۲۱
۲) چهارشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۵ ساعت ۱۹ – ۲۱
۳) چهارشنبه ۱۱ فوریه ۲۰۱۵ ساعت ۱۹ – ۲۱
۴) چهارشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۵ ساعت ۱۹ – ۲۱

مکان: مکان همیشگی برگزاری نشست‌های کانون در دانشکده شیمی

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.