بایگانی

نوشته‌های ماه مهر ۱۳۹۳

رویدادها, مطلب ویژه, مطلب‌های مهم »

[۱۵ مهر ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه ]
سمینارهای علمی و فرهنگی در  سال ۲۰۱۴

اطلاعیه برگزاری سخنرانی و میزگرد استادان:
پروفسور دکتر سیروس میرزایی، دکتر مهندس بهروز بیات، دکتر مهندس احمد قدس
موضوعات مورد بحث و سخنرانی:
پیش‌بینی، آماده‌سازی و اقدامات ایمنی برای موارد پیش و پس …