بایگانی

نوشته‌های ماه مرداد ۱۳۹۴

خبرها, مطلب‌های مهم »

[۱۲ مرداد ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه ]
اطلاعیۀ هیئت مدیره کانون مهندسان ایرانی در اتریش

چهار شنبه ۲۹/۰۷/۲۰۱۵
بدینوسیله به آگاهی شما، اعضای کانون، دوستان و همکاران محترم میرساند: از آنجایی که هیئت مدیرۀ منتخب شما سعی براین داشته و دارد که با برگزاری سمینارها و …