خانه » خبرها، مطلب‌های مهم

اطلاعیۀ هیئت مدیره کانون مهندسان ایرانی در اتریش

۱۲ مرداد ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

چهار شنبه ۲۹/۰۷/۲۰۱۵

بدینوسیله به آگاهی شما، اعضای کانون، دوستان و همکاران محترم میرساند: از آنجایی که هیئت مدیرۀ منتخب شما سعی براین داشته و دارد که با برگزاری سمینارها و اجرای برنامه‌های علمی و فرهنگی کانون مهندسان ایرانی، چهرۀ آکادمیک کانون را در داخل و خارج از کشور معرفی نماید، هر روز با گام‌هایی فراتر، به حصول توفیق مطلوب نزدیکتر میگردد. کانون مهندسان ایرانی در اتریش، در این چند دهۀ فعالیت خود بهرطریق ممکن و از راه انتشار توان، راهی در میان محافل علمی و ضنعتی گشوده و همواره مورد مراجعه، ارزشیابی و مشاوره بوده است. درج نوشتارهای علمی، پژوهشی و فرهنگی انتشاریافته از سوی کانون، در نشریات و محافل فرهنگی دیگر، با کسب آجازه یا بعنوان منابع پژوهشی، مصداق این مدعاست. بتازگی نیز، استادان و دانشپژوهان در داخل ایران در تماسی با هیئت مدیرۀ کانون و با ارسال آطلاعیۀ زیر، از اعضای علاقمند کانون دعوت بعمل آورده‌اند تا در صورت تمایل در یک سمینار شرکت نمایند:
در تاریخ ۲۵ و ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ در تهران یک سمینار بین المللی با شرکت مراکز علمی و صنایع داخل و خارج از کشور برگزار خواهد شد. جزئیات برگزاری و شرایط برای مشارکت در آن، در تارنما و دیگر انتشارات دفتر کنفرانس مندرج است. برای شرکت در این کنفرانس از اعضای کانون نیز دعوت بعمل آمده است.

هیئت مدیرۀ کانون با توجه به فوریت امر، برای بررسی موضوع و آگاه‌سازی اعضای محترم کانون، نشستی در روز سه شنبه ۲۸ یولی، برگزار کرد. اینک از همۀ اعضاء و پژوهشگران کانون دعوت مینماید در صورتی که کسانی از اعضای کانون برای مشارکت در این کنفرانس تمایل و آمادگی داشته باشند، مراتب را تا پایان روز چهارشنبه ۱۹ آگوست به دفتر کانون اطلاع دهند تا برای برگزاری یک نشست توجیهی و هماهنگی، اقدامات لازم را فراهم کنیم. با توجه به زمان برگزاری کنفرانس، میتوانیم این نشست را برای نخستین هفتۀ سپتامبر برنامه ریزی کنیم. در این نشست، تصمیم قطعی دوستان برای مشارکت استماع شده و مراتب برای اقدامات بعدی از طریق هیئت مدیره به مدیران کنفرانس اطلاع داده خواهد شد. بعنوان سهم کوچکی از پشتیبانی هزینۀ سمینار، هیئت مدیرۀ کانون درنظر دارد به یک نفر از بین اعضای شرکت کننده، بقید قرعه، مبلغی معادل ۵۰۰ اویرو، در اِزای گزارش شرکت در سمینار، بازپرداخت کند.

از هیئت مدیرۀ کانون درخواست شده بود که برای ابراز مشارکت معنوی خود در این سمینار، اجازۀ درج «لوگوی کانون مهندسان» را نیز در پوستر سمینار به دفتر کنفرانس واگذاز کند. جای بسی خوشوقتی است که کانون مهندسان ایرانی در اتریش باکوشش چندین سالۀ دوستان، به بضاعتی علمی دست یافته است که نظر مجامع علمی در کشورمان و برخی از کشورهای اروپایی بدان جلب شده است.

هیئت مدیرۀ کانون مهندسان ایرانی در اتریش
دکتر مهندس احمد قدس

تارنمای کنفرانس تهران:
www.iiec2016.com

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.