بایگانی

نوشته‌های ماه تیر ۱۳۹۳

خبرها, رویدادها, مطلب ویژه, مطلب‌های مهم »

[۸ تیر ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه ]
گزارش تصویری سخنرانی تحقیقات تروما، دکتر سهیل بهرامی

TRAUMA FORSCHUNG
Made in Vienna
Ein Vortrag von Herrn Univ.Prof.Dr. Soheyl BAHRAMI
President Elect of the International Federation of Shock Society Ludwig Boltzmann Institut für experimentelle & klinische Traumatologie, Wien
Datum: Freitag, 27.Juni 2014
Ort: …