برگه

درباره

کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش در سال ۱۹۹۴ به منظور ایجاد ارتباط بین مهندسان ایرانی مقیم اتریش و ایرانیان دانشجو در رشته‌های فنی و حمایت از منافع شغلی، اجتماعی و صنفی آنان و همچنین ارائهٔ اخبار و اطلاعات فرهنگی، علمی و صنفی به ایشان تشکیل شد. در عین حال این کانون در راستای گسترش و تعمیق ارتباط با دوستان و همکاران اتریشی از طریق تبادل اطلاعات فعالیت می‌کند.

نشانی کانون:
Technische Universität Wien, Institut für Chemische Technologien und Analytik
Getreidemarkt 9/164-CT, 1060 Wien, Austria

مشخصات حساب بانکی کانون:
BAWAG PSK, BLZ 14000
Konto Nr. 10010 000 608
lautend auf Verein Iran. Ing. in Österreich.

BIC: BAWAATWW
IBAN: AT601400010010000608