برگه

مدیریت کانون

دربارهٔ کانون
اساسنامهٔ کانون
اطلاعات تماس کانون

عضوهای هیات‌مدیرهٔ کانون در دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۳:
این افراد در جلسه مجمع عمومی کانون به تاریخ ۹ جون ۲۰۲۱ به عنوان عضوهای هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال انتخاب شدند.
vii.office[at]vii.at

رییس هیات‌مدیره:
مهندس صونا خسروشاهلی

معاون اول هیات‌مدیره:
مهندس آیدین عیوضی عدلی

معاون دوم هیات‌مدیره:
دکتر رضا فرزاد

حسابرسان:
دکتر مریم جلیلی ضیائیان
mziyaeian[at]gmail.com

سرگروه روابط عمومی:
مهندس آیدین عیوضی عدلی

سرگروه اینترنت و فن‌آوری‌های نو:
مهندس مینا فانی

سرگروه تولید محتوا:
مهندس نازلی شهیدی

سردبیر مجله اینترنتی «توان»:
دکتر مریم جلیلی ضیائیان
editors.tawan[at]vii.at

سرگروه جشن‌ها و آیین‌ها:
دکتر رضا فرزاد
events[at]vii.at

سرگروه بخش دانشجویی:
student.austria[at]vii.at