برگه

مدیریت کانون

دربارهٔ کانون
اساسنامهٔ کانون
اطلاعات تماس کانون

عضوهای هیات‌مدیرهٔ کانون در دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۳:
این افراد در جلسه مجمع عمومی کانون به تاریخ ۹ جون ۲۰۲۱ به عنوان عضوهای هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال انتخاب شدند.
vii.office[at]vii.at

رییس هیات‌مدیره:
صونا خسروشاهلی

معاون اول هیات‌مدیره:

رضا فرزاد

معاون دوم هیات‌مدیره:
ساسان کروریان
sasan.kororian[at]aon.at

حسابرسان:
دکتر مریم جلیلی ضیائیان
mziyaeian[at]gmail.com

سرگروه امور مالی و اعضا:
ساسان کروریان
سرگروه روابط عمومی:
آیدین عیوضی عدلی

سرگروه جشن‌ها و آیین‌ها:
events[at]vii.at

سرگروه اینترنت و فن‌آوری‌های نو:
مینا فانی

سرگروه بخش دانشجویی:
student.austria[at]vii.at

سردبیر مجله اینترنتی «توان»:
دکتر مریم جلیلی ضیائیان
editors.tawan[at]vii.at