خانه » خبرها، رویدادها

همایش علمی با موضوع: ارتباط تنگاتنگ با مشتری از طریق مرغوبیت ومطلوبیت

۸ تیر ۱۳۸۴ بدون دیدگاه

در روز چهارشنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵ یک همایش علمی با موضوع:

ارتباط تنگاتنگ با مشتری از طریق مرغوبیت ومطلوبیت
مرغوبیت ومطلوبیت از طریق ارتباط تنگاتنگ با مشتری
یک رویکرد داده پردازانه

Kundenbeziehung durch Qualität
Qualität durch Kundenbeziehung
Ein IT Ansatz

در محل همیشگی کانون با حضور جمعی از اعضا و دوستداران کانون برگزار شد.

سخنرانان :

مهرداد مجدی: کیفیت یا مرغوبیت ومطلوبیت؟ – در مورد مفهوم مرغوبیت ومطلوبیت و جزء لاینفک آن: رضایت مشتری

Mehrdad Madjdi: Qualitätsbegriff und dessen integraler Bestandteil: Kundenzufriedenheit.

خسرو مهدویان: مدیریت ارتباطات با مشتری – ایده ، رویکردها، روش ها و ابزارها و مزایایشان – شرح موضوع

Khosro Mahdavian: Customer Relationship Management (CRM): Idee, Ansätze, Methoden und Tools und deren Nutzen

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.