خانه » خبرها، رویدادها، مطلب‌های مهم

گزارش سمینار علمی و میزگرد استادان

۳۰ آبان ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

سمینار علمی و میزگرد استادان خانم دکتر ژاله گوهری، آقای پروفسور دکتر سیروس میرزایی، دکتر مهندس بهروز بیات و آقای دکتر مهندس احمد قدس در روز آدینه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۴ در تالار سخنرانی دانشگاه تکنیک شهر وین برگزار شد. موضوعات مورد بحث و سخنرانی: پیش‌بینی، آماده‌ه‌سازی و اقدامات ایمنی برای موارد پیش و پس از رویداد اتفاقی برای یک راکتور اتمی بود. اداره سمینار و بحث میزگرد برعهدة آقای دکتر مهندس احمد قدس بود. آقای دکتر مهندس احمد صابری کارگردانی برنامه را عهده‌دار بودند.

برگزاری برنامه‌های علمی و فرهنگی یکی ار مهمترین اهداف کانون مهندسان ایرانی در اتریش می‌باشد. از آغاز سال ۲۰۱۴ این سومین برنامة کانون در این زمینه می‌باشد. برگزاری اینگونه برنامه‌ها، فرصت بسیار مغتنمی است که جامعة ایرانیان مقیم وین، می‌توانند بسود خود از آن بهره‌مند گردند. هیئت مدیره کانون مهندسان ایرانی در وین، می‌کوشد، در کنار برنامه‌های فرهنگی، اینگونه امکانات بهره‌وری علمی را نیز فراهم کرده و گسترش دهد. جمع حاضر در سمینار، از نیکبختی خود ابراز خرسندی کردند که با این مقولة حیاتی- ایمنی آشنایی پیدا کردند و جرقه‌ای در اندیشه گرفتند تا از این پس درپی دستیابی به چنین آگاهی‌هایی باشند. دانش تخصصی فراگیر و همه‌جانبه استادان ایرانی در وین، گنجینه باارزشی است که کانون مهندسان ایرانی، با برگزاری چنین برنامه‌هایی به بهره‌وری جامعه ایرانیان از این ثروت ارزشمند یاری می‌رساند.


دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.