خانه » خبرها، مطلب‌های مهم

نخستین نشست همگانی کانون پس از تعطیلات تابستانی ۲۰۱۴

۸ شهریور ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

دوستان ارجمند، اعضای کانون مهندسان ایرانی در اتریش

با سلام، روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر ساعت ۱۹ تا ۲۱

نخستین نشست همگانی کانون پس از تعطیلات تابستانی را به آگاهیتان میرسانیم.

در این نشست، هیئت مدیره کانون، گزارش کوتاهی از:

• کارهای انجام شده،
• جزئیات اجرایی برنامۀ «مهر و دوستی» در روز شنبه ۱۳ ماه دسامبر و
• اهمَ تصمیم های اتخاذ شده در نشست های پیگیر خود را

به آگاهی دوستان خواهد رساند.

مکان: سالن انجمن در دانشکده شیمی

رئیس هیئت مدیره کانون مهندسان ایرانی در اتریش
دکتر مهندس احمد قدس

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.