خانه » خبرها، مطلب‌های مهم

روزهای نشست همگانی پاییز ۲۰۱۴

۳۰ شهریور ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

اعضای گرامی کانون مهندسان ایرانی در اتریش

با سلام، روزهای نشست همگانی کانون را، در ماه‌های: (اکتبر و نوامبر ۲۰۱۴) به شرح زیر به آگاهی‌تان می‌رسانیم و به دیدارتان در این نشست‌ها امید می‌بندیم. روزهای:

۱) چهارشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ ساعت ۲۱ – ۱۹
۲) چهارشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴ ساعت ۲۱ – ۱۹
۳) چهارشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۴ ساعت ۲۱ – ۱۹
۴) چهارشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۴ ساعت ۲۱ – ۱۹

مکان: مکان همیشگی برگزاری نشست‌های کانون در دانشکده شیمی

رئیس هیئت مدیره کانون مهندسان ایرانی در اتریش
دکتر مهندس احمد قدس

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.