خانه » خبرها، رویدادها، مطلب‌های مهم

شب مهر و دوستی

۳۰ شهریور ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

شب مهر و دوستی
Kulturabend der Freundschaft
das Persische Winterfest

Vinothek, 1010 Wien, Augustinerstr. 1, 13. Dez 2014, 18.30h – 24.00h

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.