خانه »

سمینار «هوش مصنوعی: نماد دوران فراصنعتی»

۲۱ فروردین ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

سمینار «هوش مصنوعی: نماد دوران فراصنعتی»

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.