خانه » اخبار داخلی، خبرها، رویدادها

مجمع عمومی سال ۲۰۱۳

۲۹ بهمن ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

مجمع عومی سال ۲۰۱۳ کانون مهندسان مقیم اتریش با حضور اکثریت اعضا در روز ۱۷ ژانویه ۲۰۱۳ راس ساعت ۱۹ در در محل همیشگی برگزاری جلسات کانون برگزار گردید.

جلسه با خوشآمد گویی آقای حسنی ریس هیات مدیره به حاضرین جلسه آغاز گردید. آقای دکتر جواد پارسای با رأی اکثریت مطلق حاضران به ریاست مجمع عمومی سال ۲۰۱۳ برگزیده شدند و پس از بیان دستور جلسه آقای هندی نژاد، مسئول امور مالی، گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره کانون در سال ۲۰۱۲ را به اطلاع حاضرین رساندند. آقای بیژن فوادی، بازرس مالی کانون در سال ۲۰۱۲، تأییدیه‌ی بازرسان مالی بر گزارش مالی کانون در سال ۲۰۱۲ را به اطلاع مجمع عمومی رسانیده و مجمع عمومی به اتفاق آرا گزارش مالی هیأت مدیره کانون در سال ۲۰۱۲ را مورد تأیید قرار داد.

در ادامه آقای حسنی با سپاس گذاری از همکاری تمام دوستان در فعالیت های سال گذشته کانون، به تغییرات جدید در هیات مدیره و سرگروه ها به قرار زیر پرداختند:

  • خانم نغمه سلیقه از هیات مدیره استعفا داده و بر طبق اساسنامه، هیات مدیره از آقای اکبر فتح اله زاده دعوت به همکاری کردند.
  • با توجه به تقاضای آقای احمد قدس از سرگروهی بخش مجله توان، هیات مدیره از خانم مریم مهدویان دعوت به همکاری کردند.
  • آقای صابری تقاضای استعفا خود از مسئولیت روابط عمومی را به هیات مدیره ارائه داده اند.

  مجمع عمومی به اتفاق آراء اعضای هیات مدیره و سرگروه ها را برای سال ۲۰۱۳ تایید نمود.

  سپس آقای حسنی به معرفی برنامه فعالیت های هیات مدیره در سال ۲۰۱۳ پرداختند. ایشان به این مطلب اشاره کردند که فعالیت های مذکور با توجه به پتانسیل انسانی و مالی کانون در حال حاضر  برنامه‌ریزی شده و هیات مدیره سعی در انجام آن ها خواهد داشت، ولی خود را متعهد به برگزاری همه فعالیت‌های پیش بینی شده نمی‌کند. در ضمن هیات مدیره همواره پذیرای پیشنهاده‌های اعضا خواهد بود و در صورت امکان آن را به انجام خواهد رساند.

  این جلسه در ساعت ۲۱:۳۰ به پایان رسید.

  دیدگاه خود را بیان کنید

  دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.