خانه » توان، خبرها

فراخوان برای ارسال مقاله برای «توان»

۱۱ دی ۱۳۸۶ بدون دیدگاه

فراخوان برای ارسال مقاله برای «توان» – نشریه علمی – فنی – فرهنگی – صنفی کانون مهندسین ایرانی مقیم اتریش

از کلیه علاقمندان دعوت می شود که مطالب خود را جهت چاپ در شماره ی بعدی توان  در اسرع وقت در اختیار ما بگذراند.

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.