خانه » خبرها، رویدادها، مطلب‌های مهم، گزارش‌ها

گزارش تصویری برنامۀ نمایش فیلم مستند «صد و یک سال بلدیه در تهران»

۲۱ فروردین ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

نمایش فیلم مستند: «صد و یک سال بلدیه در تهران»

۱

۲ جلسۀ پرسش و پاسخ بعد از نمایش فیلم با حضور آقای فرهاد ورهرام

۳

۴

۵

۶ فرهاد ورهرام

۷

۸ طراحی پوستر از مازیار ورهرام

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.