خانه » خبرها، مطلب‌های مهم

کمک به آسیب دیدگان سیل ایران

۴ خرداد ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

هموطنان عزیز، این کارتنها شامل دارو میباشند که با یاری دوستان دکتر ( سازمان پزشکان ایرانی مقیم اتریش) جمع اوری شده، وامروز بیستم ماه مای برای مردم سیلزده گسیل شدند. دوستان یاری دهید تا بتوانیم یاری دهیم

۱۴۰۰ ۰۱۰۰ ۱۰۰۰ ۰۶۰۰ AT60

AT25 2011 1823 4614 8701

انها کمک تو و من را خواستارند.

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.