خانه » اخبار داخلی، خبرها، مطلب‌های مهم

مجمع عمومی سالیانه کانون در سال ۲۰۱۸

۲۲ بهمن ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون در سال ۲۰۱۸ میلادی در تاریخ چهارشنبه ۳۱ ماه ژانویه از ساعت ۶:۳۰ بعدازظهر در محل همیشگی کانون در دانشگاه فنی وین برگزار گردید.

دستور جلسه:
۱) انتخاب رئیس و معاون او برای ریاست جلسه
۲) گزارش ھیات مدیره کانون در دو بخش مالی و عملی
۳) بحث و گفتگو در مورد گزارش ھیات مدیره
۴) رای گیری، تصدیق و یا عدم تصدیق گزارش‌ھا
۵) تنفس
۶) شور در مورد ھیات مدیره جدید
۷) رای‌گیری برای انتخاب ھیات مدیره جدید.
۸) بحث ازاد

اعضای منتخب هیأت مدیره برای دوره‌ی ۲۰۱۸-۲۰۲۰:
آقای ساسان کروریان (رئیس هیأت مدیره)
آقای فرهاد آهی
خانم دکتر مریم جلیلی ضیائیان

بازرسان مالی منتخب برای دوره‌ی ۲۰۱۸-۲۰۲۰:
خانم شیوا نایب
آقای میلاد کمیلی

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.