خانه » خبرها، مطلب‌های مهم

چهارمین جلسه‌ عمومی کانون در سال ۱۳۹۰

۱۳ آذر ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

چهارمین جلسۀ عمومی کانون در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) در روز چهارشنبه ۷ دسامبر ۲۰۱۱ (۱۶ آذر۱۳۹۰) از ساعت شش و نیم بعدازظهر در محل همیشگی تشکیلات جلسات کانون در دانشگاه فنی وین برگزار خواهد گردید.

در این جلسه گزارشی از فعالیت‌های صورت‌گرفته در کانون از تاریخ تشکیل جلسۀ عمومی قبلی در تاریخ ۵ اکتبر، توسط هیات مدیره به حاضرین و اعضای محترم ارایه خواهد شد.

شرکت در این جلسه‌ها برای کلیه دوستان غیرعضو و علاقمندان آشنایی با کانون آزاد می‌باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.