خانه » خبرها

بسیارى از صنایع در ایران به دلیل قطعى گاز با کم ترین ظرفیت خود فعالیت مى کنند

۱۰ آذر ۱۳۸۶ بدون دیدگاه

اگرچه این کمبود هر سال در فصل زمستان وجود داشته است، اما بسیارى از واحدهاى صنعتى امسال این مشکل را به صورت حادتر تجربه مى کنند.

نه تنها هشدارهاى پى در پى مسوولان شرکت ملى گاز، مبنى بر اینکه در زمستان امسال، انتقال گاز به واحد هاى صنعتى با محدودیت بیشترى رو به رو خواهد شد، بلکه قطع گاز این واحد ها، بدون هماهنگى قبلى طى روزهاى گذشته، نگرانى مدیران واحد هاى صنعتى را به دنبال داشته است. این مشکل هم اکنون در برخى از استان ها مانند استان یزد و استان اردبیل بیش از نقاط دیگر محسوس است.

قطع و وصل گاز واحد هاى صنعتى تا پیش از این با هماهنگى قبلى انجام مى شد تا صاحبان صنایع بتوانند به موقع اقدام به ذخیره سازى سوخت در مخازن خود نمایند. طى ماه هاى گذشته وزارت صنایع و معادن نیز با ارسال نامه هایى به تشکل هاى صنعتى و مدیران صنایع از آن ها خواست که براى نصب مخازن گاز و ذخیره سوخت براى ماه هاى زمستان تدابیر لازم را بیندیشند.

براساس قراردادهای منعقده بین شرکت ملى گاز و صنایع داخلى، این شرکت تنها متعهد به تحویل مستمر گاز در هشت ماه ابتدایى سال است و در ماه هاى پایانى سال، در فصل سرما، اولویت با تامین مصرف خانگى گاز است و در این ماهها تنها گاز مازاد بر مصارف خانگى، به صنایع تعلق مى گیرد. براى جلوگیرى از توقف خط تولید خود، صاحبان صنایع ناچارند در چهار ماه آخر سال، از سوختهاى جایگزین، مانند مازوت یا گازوییل، استفاده کنند.

این در حالى است که امسال با توجه به سهمیه بندى سوخت و ایجاد بازار سیاه براى آن، تهیه ى سوخت مازوت یا گازوییل نیز به سختى امکان پذیر و حتى در برخى مناطق غیرممکن است.

هم اکنون ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتى در سراسر کشور گازسوز هستند و هر سال نیز بیش از هزار واحد بر آنها افزوده مى شود. صنایع فولاد، پتروشیمى و سیمان بزرگ ترین مصرف کنندگان گاز طبیعى در ایران هستند.

على رغم رشد ۱۱ درصدى تولید گاز طبیعى در سال جارى نسبت به سال گذشته، حدود ۱۰ درصد مصرف داخلى از طریق واردات تامین مى شود.

براى رفع مشکل کمبود گاز، شرکت ملى گاز براى صنایعى که از الگوهاى بهینه سازى مصرف سوخت این سازمان پیروى نکنند، ۲۰ درصد اضافه قیمت در نظر گرفته است.

منبع: روزنامه ی «سرمایه» – ۱۴ آذر ۱۳۸۶

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.