خانه » اخبار داخلی، خبرها

مجمع عمومی سالیانه کانون در سال ۲۰۱۵

۲۶ فروردین ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون در سال ۲۰۱۵ میلادی در تاریخ چهارشنبه ۲۲ آوریل از ساعت ۶:۳۰ بعدازظهر در محل همیشگی کانون در دانشگاه فنی وین برگزار خواهد گردید.

نشانی محل تشکیل جلسه‌:
Technische Universität Wien, 1060 Wien, Getreidemarkt 9/164
Winkelbau (Bauteil BB), 1. Stock, letztes Zimmer rechts

دستور جلسۀ مجمع عمومی کانون مهندسان ایرانی در اتریش
۱) اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی مادۀ: ۹/۶ و ۹/۷
۲) رئیس هیئت مدیرۀ کانون، ریاست اجلاس را بعهده می‌گیرد. مادۀ: ۹/۹
۳) گزارش عملکرد هیئت مدیرۀ کانون از زمان گزینش (ماه فوریه ۲۰۱۴) تا (پایان ماه مارس ۲۰۱۵).
۴) گزارش مالی کانون در زمان تصدی مسئولیت هیئت مدیرۀ کانون (بند فوقانی).
۵) تصویب گزارش مالی اعلام شده و اعلام خاتمۀ حسابرسی عملکرد هیئت مدیرۀ کانون.
۶) تنفس کوتاه
۷) گزینش هیئت مدیرۀ جدید کانون برای مدت زمان باقیمانده از سال ۲۰۱۵٫
۸) بحث دربارۀ پیشنهادهای رسیده به هیئت مدیره.

*** توجه: مدت زمان تقریبی لازم برای هریک از موارد: ۳ و۴ و۵، (ده ۱۰) دقیقه و مدت زمان لازم برای انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید ۲۰ دقیقه منظور شده است.

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.