خانه » خبرها

سمینار «ارتباط تنگاتنگ با مشتری از طریق مرغوبیت ومطلوبیت»

۱۱ خرداد ۱۳۸۴ بدون دیدگاه

در روز چهارشنبه  ۲۹٫۰۶٫۲۰۰۵ همایش علمی  کانون با موضوع:

ارتباط تنگاتنگ با مشتری از طریق مرغوبیت ومطلوبیت
مرغوبیت ومطلوبیت از طریق ارتباط تنگاتنگ با مشتری
یک رویکرد داده پردازانه

Kundenbeziehung durch Qualität
Qualität durch Kundenbeziehung
Ein IT Ansatz

با حضور جمعی از اعضا و دوستداران کانون برگزار شد.

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.