خانه » خبرها

برنامه ده ساله برای بهسازی و بازسازی دو میلیون واحد مسکونی در شهرها و روستاهای ایران

۳۰ آذر ۱۳۸۴ بدون دیدگاه

برنامه ده ساله برای بهسازی و بازسازی دو میلیون واحد مسکونی در شهرها و روستاهای ایران

ماخذ:

http://www.bbc.co.uk/persian/business/story/2005/12/051205_ra-iran-housing.shtml

دولت ایران اعلام کرده طی یک برنامه ده ساله برای بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، دو میلیون واحد مسکونی در شهرها و روستاها می سازد‎.‎‏ محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی هزینه پیش بینی شده برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی در بافت های فرسوده را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است: “بخش دولتی تنها شش هزارمیلیارد تومان در اجرای این طرح مشارکت خواهد داشت‎.”

براساس بررسی های کارشناسی ۱۴ هزار هکتار از بافت شهرها به خصوص شهرهای بزرگ فرسوده است و با تکانی فرو می ریزد‎.‎‏ عمده نگرانی این است که شهرهای بزرگ ایران روی خط زلزله قرار دارند و اگر این بافت فرسوده ترمیم نشود ممکن است خسارات زلزله جبران ناپذیر باشد‎.

در یک سال گذشته سقف وام های پرداختی در بخش مسکن از هفت میلیون تومان به ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته اما آمار نشان می دهد که افزایش سقف وام ها نتوانسته جلوی رشد منفی تولید مسکن را بگیرد‎.‎‏ بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران میزان صدور پروانه های ساختمانی در سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته از ۳۶هزار پروانه به حدود ۳۴ هزار پروانه رسیده است‎.

برآوردها از کمبود سه میلیون واحد مسکونی در ایران حکایت دارد و هر ساله نیز خیل عظیمی به جمع متقاضیان مسکن افزوده می شود‎.‎‏ یک برآورد رسمی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی نشان می دهد که نزدیک به ۲۳ درصد خانوارهای شهری فاقد مسکن هستند‎.‎‏ این حاشیه نشینان که به علت فقر به حومه شهرهای بزرگ پناه آورده اند و تعداد آنها بین شش تا هشت میلیون نفر برآورد می شود، معضل بزرگی برای دولت به حساب می آیند‎.

ایران به دنبال یافتن راهی برای غلبه بر معضل کمبود مسکن با همکاری بانک جهانی یک طرح مطالعاتی انجام داده است. نتیجه این مطالعه مشترک، برنامه ای ۲۰ ساله است که از آن با عنوان “طرح جامع مسکن” یاد می شود. بر اساس این طرح ۲۰ ساله که از امسال آغاز می شود، باید ۲۴ میلیون واحد مسکونی به تفکیک ۱۷ میلیون واحد شهری و ۷ میلیون واحد روستایی در ایران ساخته شود.

به این ترتیب به طور میانگین سالانه باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود در حالی که در پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه ۴۴۷ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.