خانه » خبرها، رویدادها، مطلب ویژه، مطلب‌های مهم، گزارش‌ها

گزارش تصویری جشن نوروز ۱۳۹۰ کانون

۸ فروردین ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

۱

۲ ساسان محبی در حال رهبری ارکستر ۱۷ نفرۀ سازهای زهی

۳

۴ پروشات قندهاری

۵

۶ پذیرایی شام

۷

۸

۹ ساسان محبی

۱۰ اولدوز احمدزاده

۱۱ میهمان ویژه: پروفسور دکتر هربرت دانینگر و بانو

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.