خانه » اخبار داخلی، خبرها، مطلب ویژه

مجمع عمومی سالیانه کانون در سال ۲۰۱۶

۱۶ دی ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون در سال ۲۰۱۶ میلادی در تاریخ چهارشنبه ۲۷ ژانویه از ساعت ۶:۳۰ بعدازظهر در محل همیشگی کانون در دانشگاه فنی وین برگزار خواهد گردید.

نشانی محل تشکیل جلسه‌:
Technische Universität Wien, 1060 Wien, Getreidemarkt 9/164
Winkelbau (Bauteil BB), 1. Stock, letztes Zimmer rechts

دستور جلسۀ مجمع عمومی کانون مهندسان ایرانی در اتریش
۱) اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی مادۀ: ۹/۶ و ۹/۷
۲) رئیس هیئت مدیرۀ کانون، ریاست اجلاس را بعهده می‌گیرد. مادۀ: ۹/۹
۳) گزارش عملکرد هیئت مدیرۀ کانون از زمان گزینش (ماه فوریه ۲۰۱۴) تا (پایان ماه اکتبر ۲۰۱۵).
۴) گزارش مالی کانون در زمان تصدی مسئولیت هیئت مدیرۀ کانون (بند فوقانی).
۵) تصویب گزارش مالی اعلام شده و اعلام خاتمۀ حسابرسی عملکرد هیئت مدیرۀ کانون.
۶) تنفس کوتاه
۷) گزینش هیئت مدیرۀ جدید کانون.
۸) بحث دربارۀ پیشنهادهای رسیده به هیئت مدیره.

*** توجه: مدت زمان تقریبی لازم برای هریک از موارد: ۳ و۴ و۵، (ده ۱۰) دقیقه و مدت زمان لازم برای انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید ۲۰ دقیقه منظور شده است.

نشست مجمع عمومی کانون بنا به تعریف اساسنامه‌ای و روال آشنایش، فرصتی برای اظهارنظر اعضای شرکت کننده، دربارۀ گزارش هیئت مدیره و گزینش گروهی از علاقمندان برای قبول مسئولیت ادارۀ کانون برای دوسال آینده است. گزینش هیئت مدیرۀ جدید زمانی تحقق می‌پذیرد که دست‌کم سه نفر از اعضای کانون خواهان پذیرش این مسئولیت باشند. این گروه سه نفره، که بنا به میل خود، باتوجه به احساس مسئولیت اجتماعی و فرهنگی، و باتکای تجربه و آگاهی، داوطلب پذیرش این مسئولیت گرانبها ولی بدون دستمزد هستند، بدرستی انتظار دارند که در یک مجمع عمومی، با حضور اکثریت تام اعضای کانون، به این نمایندگی برگزیده شوند و همان اکثریت با این گزینش، بطور ضمنی، بر آمادگی کامل خود برای همکاری با هیئت مدیرۀ برگزیده مهر تأیید بگذارد. کانون مهندسان ایرانی در اتریش، فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و اعتبار اخلاقی و اجتماعی- فرهنگی خود را بازیافته است. اعتبار و ناموری کانون در گروِ منش و اعتبار همۀ اعضای کانون است. سه عضو هیئت مدیرۀ مستعفی در این مجمع عمومی نیز با دوستانی که برای این مسئولیت برگزیده خواهند شد، اعلام همکاری و پشتیبانی همه‌جانبه می‌کنند. امید است که این کانون، سکوی مناسبی برای عرضۀ منش فرهنگی مان باشد.

اعضای منتخب هیأت مدیره برای دوره‌ی ۲۰۱۶-۲۰۱۸:
آقای ساسان کروریان (رئیس هیأت مدیره)
آقای شیر احمد سارانی سیستانی
آقای محمد رمضانی مجاوری

بازرسان مالی منتخب برای دوره‌ی ۲۰۱۶-۲۰۱۸:
خانم شیوا نایب
آقای سیدمهدی مهدویان

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.