خانه » خبرها، مطلب ویژه، مطلب‌های مهم

تعطیلات تابستانی

۸ تیر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

اعضای محترم کانون مهندسان ایرانی در اتریش، دوستان گرامی

با آغاز تابستان گرم، زمان کامجویی از زمانی درخور برای سفر فرامیرسد. امیدواریم که دوستان دانشجومان در این برهه از زمان تحصیل شان، با دستاوردی پیروزمندانه، روزهایی با آرامش جسمی و روحی پیش رویشان داشته باشند تا خود را برای سال تحصیلی آینده پرتوان سازند.

آرزو میکنیم که برای دوستانی که بار سفر می‌بندند تا از پس سالی پرتلاش، لمحه‌ای بیاسایند، روزهایی خوش در گردش، همراه با آرامش و شادمانی فراهم باشد. هیئت مدیرۀ کانون مهندسان ایرانی بنا بروال همه ساله در روزهای آغازین اکتبر ۲۰۱۵ نخستین دیدار همگانی را برپا میکند و به رونمایی برنامه های کانون می‌پردازد.

تا دیدار اکتبر، روزگارتان شاد
هیئت مدیرۀ کانون

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه خود را در این جا بیان کنید بازتابی در وبگاه خود قرار دهید یا با استفاده از خوراک، آبونهٔ دیدگاه‌ها شوید.