خانه » خبرها، رویدادها، مطلب ویژه، مطلب‌های مهم، گزارش‌ها

گزارش برنامه بازدید اعضای کانون مهندسان ایرانی از مجتمع تصفیه و تسویه فاضلاب شهر وین

۳۰ خرداد ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

برای نخستین بار، گروهی از اعضای کانون مهندسان ایرانی در اتریش، از مرکز تصفیه و تسویه فاضلاب شهر وین دیدار کردند. این بازدید برای روز جمعه ۲۳ ماه می ۲۰۱۴، ساعت ۱۴ برنامه ریزی شده بود و در رأس ساعت آغاز شد. آقای مهندس کرامّر، از کارشناسان این مرکز، راهنمای گروه در این بازدید بودند. ایشان باتوضیحات کامل، اهمیت تصفیه فاضلاب و بازیابی حجم بزرگی از آب سالم و جریان دوباره آن به رودخانه دانوب را خاطرنشان کردند. پس از بازدید گروه از قسمتهای مختلف مجتمع مذکور، راهنمای گروه به پرسشهای شرکت کنندگان پاسخ دادند. در ساعت ۱۷ با سپاسگزاری از ایشان و مسئولان محترم شهرداری وین، محل را ترک کردند.