خانه » تحصیل در اتریش

تحصیل در دانشگاه وین

۲۷ خرداد ۱۳۹۰ ۱۹ دیدگاه

نویسندگان :

دکترحسین میرزائی
نغمه سلیقه

دانشگاه وین

Universität Wien

دانشگاه وین یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاهها در اروپا و در جهان بوده و بیش از ۱۳۰ رشتۀ تحصیلی دارد که ساختمان مرکزی آن در منطقۀ یک (۱۰۱۰) شهر وین واقع شده است. شایان ذکر است که دفتر مرکزی مسئول برنامه‌ریزی و مدیریت سایر دفاتر دانشگاهی وابسته است. از جمله می‌توان به دانشکده‌های زیر اشاره کرد:

دانشکده مدیریت
دانشکده حقوق
دانشکده علوم بازرگانی؛ اقتصادی؛ آمار
دانشکده علوم کامپیوتر
دانشکده تاریخ و مطالعات فرهنگی
دانشکده فلسفه و تربیتی
دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده روانشناسی
دانشکده شیمی
دانشکده فیزیک
دانشکده ریاضی
دانشکده زمین شناسی؛ جغرافیا و علوم ستاره شناسی
دانشکده میکرو بیولوژی

آدرس :

Dr. Karl Leuger Ring
A-1010 Wien
Tel :۰۰۴۳-۱-۴۲-۷۷۰
www.univie.ac.at