برگه

تحصیل در اتریش

فهرست:

۱. دیباچه

۲. اطلاعات عمومی

۳. نظام آموزشی کشور اتریش

۴. نظام آموزش دانشگاهی

۵. دانشجویان رسمی و غیررسمی

۶. ارزشیابی واحدهای درسی و مدارک تحصیلی خارجی

۷. شرایط درخواست پذیرش برای دانشجویان خارجی

۸. نحوه درخواست پذیرش دانشجویی

۹. تحصیل در دانشگاه

تحصیل در دانشگاههای خصوصی

تحصیل در دانشگاههای فنی حرفه‌ای

تحصیل در دانشگاههای هنری

تحصیل در دانشگاه موسیقی و هنرهای دراماتیک گراتس

تحصیل در دانشکده پرستاری

تحصیل در دانشگاه وین

تحصیل در دانشگاه فنی وین

تحصیل در دانشگاه اقتصاد وین

۱۰. شرایط دریافت روادید

۱۱. مسکن و خوابگاه

۱۲. شرایط ورود به کشور اتریش

۱۳. شیوه ثبت نام در دانشگاه

۱۴. تایید مدارک تحصیلی در وین

۱۵. بیمه درمانی دانشجوئی

۱۶. مدارک مورد نیاز برای تمدید اقامت دانشجویی

۱۷. شرایط تردد در شهر

۱۸. شرایط کار در اتریش

۱۹. بورسیه تحصیلی

۲۰. صندوق کمک‌های مالی سازمان دانشجویان اتریش

۲۱. تخفیف‌های دانشجوئی

۲۲. آشنائی با سازمان دانشجویان اتریش

۲۳. فهرست برخی سازمان‌ها و مراکز مهم در وین

۲۴. فهرست منابع

۲۵. درباره بخش «تحصیل در اتریش» در وبگاه کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش و حق نشر آن